Vergoeding door uw ziektekostenverzekering 2017

 

Vergoeding Oefentherapie Mensendieck zijn beperkt vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u ieder jaar voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.

< 18 jaar vergoeding vanuit de basisverzekering

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan worden de eerste 9 behandelingen voor oefentherapie vanuit de basisverzekering vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

> 18 jaar en chronische aandoening?

Bent u 18 jaar of ouder? En staat uw aandoening op de lijst ‘chronische aandoeningen’? Dan wordt oefentherapie alleen vanaf de 21ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen of worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering (mits u deze heeft, natuurlijk). De behandelingen die u daarna nodig heeft (vanaf de 21e behandeling!), worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar.

Kijk voor meer info op http://www.vvocm.nl/Cli%C3%ABnt/Vergoedingdooruwzorgverzekeraar.aspx

 
Contact
  • Oefentherapie Oefentherapie
  • Pilates Pilates
  • Pilates Pilates
  • Pilates Pilates
  • Behandelruimte Behandelruimte
Een goede houding