Oefentherapie bij de ziekte van Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson gaat helaas het bewegen steeds meer achteruit. De ziekte van Parkinson is een ziekte die zijn oorsprong in de hersenen heeft. Behalve motorische klachten ( bijvoorbeeld neiging te vallen, loopproblemen, moeilijkheden met stoppen of starten van bewegingen) ondervinden mensen die aan deze ziekte lijden ook nog andere klachten. Denk aan stemmingswisselingen, emotioneler zijn of moeite hebben met initiatief nemen, enzovoorts. Oefentherapie kan effectief zijn bij het behandelen van mensen met Parkinson

Nelleke Toet is lid van het ParkinsonNet 

Nelleke Toet is als Oefentherapeute Mensendieck aangesloten bij het ParkinsonNet. Een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten en optimale zorg voor Parkinson tot doel hebben gesteld. Hieronder legt Nelleke uit hoe ze te werk gaat en hoe inspirerend dat voor haar is.

Aansluiten aan de belevingswereld en prikkelen van de hersenen

“Wat ik als therapeut geleerd heb is dat het goed werkt om zoveel  mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld/omgeving van de patiënt. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk delen van de hersenen te prikkelen om tot een goede training te komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jezelf iets voorstellen, op muziek bewegen of rekenen tijdens een motorische activiteit. Voor mij ligt de uitdaging erin dat het mij ook tot creatief denken activeert om Parkinsonpatiënten ertoe te brengen om 2 taken tegelijk uit te voeren (dubbeltaken) die aansluiten bij hun omgeving of interesse”.

Oefeningen in de praktijk

“Om u een idee te geven hoe bovenstaande er in de praktijk uit ziet, beschrijf ik een behandeling van mij met een parkinsonpatiënt .
Zo ben ik vandaag met een in sport / turnen geïnteresseerde parkinsonpatiënt bezig geweest met balansoefeningen, waarbij ik in mijn instructies ook visuele beelden naar voren bracht. Je fantasie gebruiken, het jezelf voorstellen wat je gaat doen, helpt om al vooraf de spieren opdracht te geven tot aanspanning. Deze meneer stelde zich voor dat de streep op de grond de evenwichtsbalk bij het turnen was waar hij niet van af wilde vallen.

We hebben onder andere ook oefeningen gedaan op de step (op en afstappen) op zijn favoriete muziek. Een moeilijke oefening, want bij Parkinson bestaat de neiging om steeds meer te vertragen. De muziek helpt dan om een ritme te kunnen vasthouden en maakt het bewegen een stuk makkelijker en prettiger. Het zorgt er bovendien voor dat een beweging niet steeds meer uitdooft (kleiner, langzamer gaan bewegen).

Moeilijker werd het om een bal te gooien en te vangen en tegelijkertijd zoveel zoveel mogelijk jongensnamen met een R te bedenken. Een goede oefening die zijn vruchten afwerpt als je in de supermarkt loopt, terwijl iemand met je praat en je toch al je boodschappen in je mandje moeten zien te krijgen.”

Kwaliteit van leven

Helaas is de ziekte van Parkinson nog niet te genezen, echter de kwaliteit van leven behouden is een doel op zich. De therapie richt zijn dan ook op het behoud van bewegelijkheid en zo lang mogelijk actief blijven in het dagelijks leven.

Als u meer informatie wil, dan kunt u contact opnemen met Nelleke Toet, nelleke@fysiofit.com.

 
Contact
  • Oefentherapie Oefentherapie
  • Pilates Pilates
  • Pilates Pilates
  • Pilates Pilates
  • Behandelruimte Behandelruimte
Een goede houding