Parkinson

De ziekte van Parkinson is een aandoening van de hersenen, waarbij een deel van zenuwcellen langzaam afbreekt. De vermindering van de zenuwcellen heeft tot gevolg dat de lichaamsbewegingen veranderen. Soms is er sprake van stijfheid van de ledematen (= rigiditeit), maar ook kan er sprake zijn van bewegingsarmoede (= akinesie). Soms is er een trilling in rust in een hand en/of been zichtbaar (=rusttremor). Een voorovergebogen houding is ook een symptoom.

Helaas is de ziekte van Parkinson nog niet genezen, echter de kwaliteit van leven behouden is een doel op zich. De therapie richt zijn dan ook op het behoud van bewegelijkheid en zo lang mogelijk actief te blijven in uw dagelijks leven.

Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel!

Daarom zijn we aangesloten bij ParkinsonNet.  ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen), verdeeld over 70 regio’s zijn aangesloten bij dit netwerk. Bij ons heeft Nelleke Toet zich gespecialiseerd oefentherapie bij de ziekte Parkinson.

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek te volgen over Parkinson. Als aangesloten zorgverlener van ParkinsonNet kunnen wij  optimaal gebruik maken van de samenwerking tussen de zorgverleners omdat deze door ParkinsonNet gefaciliteerd worden.

logo1

 
Contact
  • Oefentherapie Oefentherapie
  • Pilates Pilates
  • Pilates Pilates
  • Pilates Pilates
  • Behandelruimte Behandelruimte
Een goede houding